top of page

Predstavljanje Zaklade

Cilj je Zaklade ostvarenje programa izgradnje i opremanja novog odjela dječje hematologije i onkologije u Zagrebu u sastavu KBC-a Zagreb.

 

Svrha je Zaklade prikupljanje sredstava radi podupiranja liječenja maligno oboljele djece, poticanja novih vidova liječenja, organiziranja stručne pomoći maligno oboljeloj djeci i njihovim obiteljima te također promicanje i poticanje edukacije i kvalitete u stručnom radu; pomoć oboljelim osobama i njihovoj pratnji koji dolaze u Zagreb na liječenje bez obzira na dob, spol, vrstu bolesti, socijalni status, vjeroispovijest i nacionalnost; promicanje ljudskih vrijednosti posebice kroz zdravstveni sustav; zaštita prava pacijenata, posebno dječjih; psihološka, duhovna, informacijska i materijalna potpora oboljelim osobama i članovima njihovih obitelji u cilju pomoći pri liječenju i podizanju kvalitete života oboljelih i liječenih osoba i članova njihovih obitelji; promicanje životnih kvaliteta i senzibiliziranje civilnog društva na važnost uključivanja i pružanja sveobuhvatne pomoći oboljelim i liječenim osobama i članovima njihovih obitelji.

Područje djelovanja Zaklade je socijalna djelatnost, pomoć i podrška djeci i članovima njihovih obitelji, poboljšanje kvalitete života i zdravlja bolesnih te socijalno isključenih.    

Kako se uključiti u rad zaklade i postati podupirateljem

 

Zakladi kao članovi i podupiratelji mogu pristupiti pravne i fizičke osobe koje prihvati Upravni odbor Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze utvrđene aktom o osnivanju, statutom i drugim aktima Zaklade.

IMG-5844.jpg
bottom of page